Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "EN ISO 9001:2008"

EN ISO 9001:2008

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας του ταξιδιωτικού οργανισμού Navigator Travel & Tourist Services Ltd., σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

H Electrolux Hellas SA πιστοποιήθηκε ύστερα από επιθεώρηση της TUV Austria Hellas, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN

09/12/2022
08/12/2022
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022