Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων"

Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων

Η ΕΑΣΠ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των χρονοθυρίδων (slots) που παρέχονται στις αεροπορικές εταιρείες σε συνεργασία

05/10/2022
04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022