Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο"

Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο

Ολυμπία Αναστασοπούλου: "Η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της βιωσιμότητας είναι ζήτημα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης του τουρισμού στη

04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022