Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο"

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του Αρχιτ. Διαγωνισμού Προσχεδίου για την αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση του ΕΑΜ με το Ακροπόλ.

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, διασφαλίζοντας την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία του συνόλου

Τα θραύσματα προέρχονται από τη ζωφόρο, τις μετόπες και τα αετώματα του Παρθενώνα. Δύο θραύσματα κεφαλών βρήκαν ήδη τη θέση

Σύμβαση δωρεάς μεταξύ ΥΠΠΟΑ και της οικογένειας Νικολάου και Ειρήνης Λαιμού για την εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου της αναβάθμισης του

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να ερευνηθούν οι τυχόν παραλείψεις των υπευθύνων για την άψογη λειτουργία όλων των συστημάτων του

Η ανάπλαση του κήπου πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της JT International Hellas και υλοποιήθηκε από την εταιρεία αρχιτεκτονικής τοπίου, Ecoscapes.

Το 2019 ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε, για πρώτη φορά, τους 600.000, εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 2,47%. Αύξηση 27,71% στον αριθμό

Από τις 18 Ιουλίου ήταν κλειστός ο χώρος, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι ελλείψεις σε πωλητέα είδη να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Πολλά από τα κυλικεία και αναψυκτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων παραμένουν κλειστά, καθώς δεν προχώρησαν οι διαδικασίες των διαγωνισμών, ενώ

Η βούληση είναι να παραμείνει η αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ στους χώρους της. Συγχρόνως, το Ακροπόλ, κτίριο ιδιοκτησίας του Υπουργείου

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022