Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "γυμνιστικός τουρισμός"

γυμνιστικός τουρισμός

Ο πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ προτείνει αρχικά την ένταξη των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο υπάρχον πλαίσιο του 'Γυμνιστικού Τουρισμού' και

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022