Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Η2020 ‘CLAIM’"

Η2020 ‘CLAIM’

Στο πρόγραμμα, στο οποίο το ΕΛΚΕΘΕ είχε το ρόλο του Συντονιστή μεταξύ 21 εταίρων και 16 χωρών οργανώθηκε ημερίδα με

03/02/2023
02/02/2023
01/02/2023
31/01/2023
30/01/2023
27/01/2023