Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "#IdEATE"

#IdEATE

Κύριοι στόχοι του έργου IDEATE είναι η προώθηση δηλαδή των δυνατοτήτων καριέρας στον Ευρωπαϊκό τουρισμό, αλλά και η δυνατότητα επιμόρφωσης

27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
20/09/2022