Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Ηoliday Inn"

Ηoliday Inn

Με τα εγκαίνια της ξενοδοχειακής μονάδας Ηoliday Inn στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2001 ο βρετανικός ξενοδοχειακός όμιλος Bass Plc

30/01/2023
27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023