Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Loutraki Thermal Spa"

Loutraki Thermal Spa

Σκοπός του ταξιδιού ήταν τόσο η παρουσίαση όσο και η περαιτέρω εξοικείωση με τις υποδομές του Δήμου που επισκέφθηκαν, αλλά

Το ταξίδι ήταν μια πρωτοβουλία του γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας. Είχε διάρκεια από 17 έως 31 Οκτωβρίου και περιλάμβανε σειρά ξεναγήσεων

28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022