Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "MEDCYCLETOUR"

MEDCYCLETOUR

Αποφασίστηκε να εξεταστούν τρόποι απλοποίησης της διαδικασίας παραχώρησης θεωρήσεων εισόδου, η δημιουργία νέων κέντρων συλλογής αιτήσεων θεωρήσεως εισόδου, κυρίως σε

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου στη Δυτ. Ελλάδα, η διαδρομή θα ξεκινά από την Ηγουμενίτσα και θα

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022