Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Medical Tourism Friendly Hotel"

Medical Tourism Friendly Hotel

Πρώτη παγκόσμια πιστοποίηση του ξενοδοχείου Metropolitan σύμφωνα με το πρότυπο Medical Tourism Friendly Hotel (MTFH).

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022