Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "MyTravelResearch.com"

MyTravelResearch.com

Οι δημιουργοί της ιδέας των βραβείων International Toilet Tourism Awards στοχεύουν να αποδείξουν ότι καθαρές, δημιουργικές, ιδιόμορφες δημόσιες τουαλέτες σε

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δημόσιων τουαλετών έχουν επίπτωση στον τουρισμό στις ανεπτυγμένες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες. Οι

Από την έναρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 2008 υπήρξε νέα έμφαση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και σε λιγότερες

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022