Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "NCC – Nature Conservation Consultants ΕΠΕ"

NCC – Nature Conservation Consultants ΕΠΕ

Τα συμπεράσματα που βγήκαν από την ημερίδα 'Εμπλουτίζοντας το ορνιθοτουριστικό και οικοτουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας' ήταν ότι ο οικοτουρισμός και

Το ecotourism-greece.com σε συνεργασία με την εταιρεία NCC - Nature Conservation Consultants ΕΠΕ διοργανώνουν στο Βόλο ημερίδα για την επαναδημιουργία

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022