Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α."

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, σήμερα, μόλις δύο περιοχές είναι εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς: τα Μετέωρα και

Το πρόγραμμα 'Απάτητα Βουνά' θα διευρυνθεί. Ήδη συλλέγονται στοιχεία για άλλα 55 οριοθετημένα αδιατάρακτα φυσικά τοπία σε βουνά. Παράλληλα, γίνεται

30/01/2023
27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023