Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "οικονομικά"

οικονομικά

Πρώτο σχεδόν ανοδικό τριμηνιαίο αποτέλεσμα από την πανδημία αυτό του γ' τριμήνου του 2022 (48 εκατ. ευρώ). Στα 5,1 εκατομμύρια

Σημαντικά βελτιωμένα παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρίας Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Η μεγάλη βελτίωση των εσόδων και η συνεχιζόμενη στάθμιση κέρδους-ζημίας ως αποτέλεσμα του σχεδίου ανασυγκρότησης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των

Ιδιαίτερα θετική πορεία και θεαματική αύξηση παρουσιάζουν όλα τα οικονομικά μεγέθη, τόσο της Εταιρίας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε., όσο και

30/01/2023
27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023