Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "ΠΝΠ"

ΠΝΠ

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023
20/01/2023