Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς"

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Η γενική γραμματέας σημείωσε ότι το Δίκτυο των Εννέα Μουσείων και το Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς αποτελούν

Πρόκειται για μουσείο θεματικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και μουσείο περιφερειακό, αφού

27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023
20/01/2023