Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Σ.Π.Ο.Α.Κ."

Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ., σε συνεργασία με την ΟΖΟΝ ΜΚΟ ανακοινώνει τον απολογισμό του Β' κύκλου έρευνας, στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτικού

Ο αφηγηματικός χάρτης του Κορινθιακού Κόλπου που θα εμπλουτίσει την ιστοσελίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ., χρησιμοποιεί τη γεωγραφία ως μέσο οργάνωσης και

Τα πλαστικά αντικείμενα ήταν ο πιο πολυπληθής τύπος απορριμμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από 62-94%. Σημαντική ήταν επίσης η επιβάρυνση

Αίτηση Ακύρωσης κατέθεσε ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου κατά υπουργικής απόφασης χαρακτηρισμού μεγάλου τμήματος της περιοχής

Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή και η συλλογή επιστημονικών δεδομένων για τη ρύπανση του Κορινθιακού Κόλπου από θαλάσσια απορρίμματα.

Απαιτείται η ολική μελέτη του οικοσυστήματος, με στόχο τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου 'μοντέλου', που θα αφορά στη συνολικά προστατευόμενη περιοχή

Η υπεραλίευση στον Κορινθιακό Κόλπο αναφέρεται ως κύρα αιτία της εμφάνισης του υπερπληθυσμού των μεδουσών, με συνέπειες καταστροφικές για τους

'Κορινθιακός: Μια Θάλασσα μια Αγκαλιά', το νέο λογότυπο τουριστικής προβολής του Κορινθιακού Κόλπου. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022