Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "SUPPORT"

SUPPORT

Το πρόγραμμα SUPPORT στοχεύει στην αύξηση του τρέχοντος επιπέδου ασφάλειας των λιμένων βάσει και των διαρκώς εξελισσόμενων Διεθνών Κανονισμών και

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'SUPPORT' στοχεύει να αυξήσει το τρέχον επίπεδο ασφάλειας των λιμένων με την ενσωμάτωση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων

09/12/2022
08/12/2022
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022