Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ΣΒΕΕ"

ΣΒΕΕ

Στην ανάγκη ταχείας εισόδου διεθνώς αξιόπιστων στρατηγικών επενδυτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ιδανικά με παραχώρηση συγκεκριμένων λιμενικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους

28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022