Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας"

Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας

Το 'Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας σε σχετικούς με την τοπική γαστρονομία τύπους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων' υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου 'Δέσμη

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022