Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών"

Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών

Αντί το Υπουργείο Τουρισμού να φροντίσει με αναπτυξιακά προγράμματα, με την κατάργηση των πολύχρονων διαδικασιών που ακολουθεί το Δημόσιο, προκειμένου

Συμμετοχή του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων (European Historic Thermal Towns

28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022