Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Takreer"

Takreer

Η νέα πρωτοβουλία BIOjet Άμπου Ντάμπι θα αναπτύξει λεβα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη προμήθεια βιοκαυσίμων στα Ηνεμωέν Αραβικά Εμιράτα.

25/11/2022
24/11/2022
23/11/2022
22/11/2022
21/11/2022