Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Ταμείο Ανάκαμψης"

Ταμείο Ανάκαμψης

Μεγάλο μέρος από το εν λόγω κονδύλι θα επενδυθεί σε αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, απόκτηση νέων δεξιοτήτων και επανακατάρτιση των

Συντήρηση, αποκατάσταση και απόδοση στο κοινό του Βυζαντινού Κάστρου των Μογλενών (Χρυσής), αποκατάσταση του τεμένους Ισκεντέρ Μπέη και συντήρηση του

Στις περιοχές του Πρόγραμματος Προστασίας Δασών περιλαμβάνονται η Πεντέλη, δασικές εκτάσεις στο Καπανδρίτι, η Αίγινα, η Τροιζηνία και τα Μέθανα

'Η υψηλή εξάρτηση των νησιωτικών επιχειρήσεων από τους εποχικούς τουρίστες του εξωτερικού, αποτελεί μία γενική πηγή ρίσκου. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν

Η δράση για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος έχει προϋπολογισμό 260 εκατ. ευρώ και θα παρέχεται επιδότηση για ανάπτυξη και

28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022