Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ταξιδιωτικές εισπράξεις"

ταξιδιωτικές εισπράξεις

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 24,7%, καθώς και στην αύξηση της

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,1% (23,984 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 22,596 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015). Μείωση όμως

Την περίοδο Ιαν.-Νοέμ. 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12,128 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7% έναντι πλεονάσματος 11.334 εκατ. ευρώ

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022