Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ΤΕΚΑΛ ΑΕ"

ΤΕΚΑΛ ΑΕ

Από την έναρξη των εργασιών πραγματοποιείται καθημερινή παρακολούθηση και λήψη δειγμάτων από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που αφορούν την ποιότητα του θαλασσίου

Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2020 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 32 μήνες.

07/10/2022
06/10/2022
05/10/2022
04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022