Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "θαλάσσιςο τουρισμός"

θαλάσσιςο τουρισμός

Για την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος και κατ'επέκταση για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου, βασικό προαπαιτούμενο είναι ο

Ο σχεδιασμός της ΟΛΘ ΑΕ προβλέπει την παραχώρηση για περίοδο 30 τουλάχιστον ετών της θαλάσσιας ζώνης μπροστά στο κρηπίδωμα Νο

27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023
20/01/2023