Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "τουριστικό προϊόν"

τουριστικό προϊόν

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I10 'Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος σε αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές' του

Στη συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΕΟΤ, η Υπουργός Τουρισμού διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα εργασιακό

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022