Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ΤουριστικόςΟργανισμόςΠελοποννήσου"

ΤουριστικόςΟργανισμόςΠελοποννήσου

Κων/νος Μαρινάκος: 'Οι σπουδαστές Διοίκησης & Οικονομίας στον Τουρισμό θα αποτελέσουν το νέο στελεχιακό δυναμικό χιλιάδων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών'.

Η στοχευμένη κατάρτιση των εργαζομένων, η διεύρυνση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης, ο εμπλουτισμός και η επαύξηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022