Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Βιένη"

Βιένη

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας για την τουριστική ανάπτυξη των δυο κρατών έχει ως στόχο η διήμερη επίσκεψη

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022