Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ΒΙΤ 2021"

ΒΙΤ 2021

Κατά τη διάρκεια της ΒΙΤ, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού στην Ιταλία πραγματοποίησε πάνω από 50 διαδικτυακές συναντήσεις με

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022