Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Υπερυπουργείο"

Υπερυπουργείο

Η δημιουργία νέου υπερυπουργείου με διευρυμένες αρμοδιότητες, στο οποίο θα υπάγεται και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, αποτελεί τη βάση στην

27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023