Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Υποδομών"

Υποδομών

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προκηρρύσσει μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών στις Κυκλάδες.

Κύριο θέμα της συζήτησης του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη με την ηγεσία της Hellenic

28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022