Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης"

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αθροιστικά, η συνολική δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε 411.552.544 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527 επενδυτικών

Στη δράση 'Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Aναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών', το Υπουργείο Οικονομίας και

Ο βασικός λόγος της αύξησης (από 120 εκατ. σε 400 εκατ. ευρώ.) ήταν η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση των ενδιαφερομένων και

Στον 2ο κύκλο συγχωνεύονται οι πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης και

05/10/2022
04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022