Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Υπουργείο Παιδείας"

Υπουργείο Παιδείας

Η πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της τελευταίας τάξης των Λυκείων μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε περισσότερες από μία χώρες του εξωτερικού

Οι μόνες εκπαιδευτικές εκδρομές που δεν επιτρέπονται στο εξωτερικό είναι αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικών ή

Το υπουργείο κατήργησε αυτήν τη δυνατότητα με την αιτιολογία ότι κάποιοι μαθητές αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε αυτά τα ταξίδια.

Το νέο πανεπιστημιακό τμήμα, κατά τον γενικό γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Θεοτοκά, θα συμβάλλει καθοριστικά στην τουριστική πρόοδο του

Η πρόταση της ΠΟΞ αποσκοπεί, αφενός μεν στη διαμόρφωση πιο ευνοϊκών προϋποθέσεων και κινήτρων για περιηγήσεις και επισκέψεις οικογενειών στις

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022