Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Υπουργείο Πολτιισμού & Αθλητισμού"

Υπουργείο Πολτιισμού & Αθλητισμού

Αποφασίστηκε η κατασκευή ικριώματος για την εξέταση των δομικών προβλημάτων και της παθολογίας του μνημείου, καθώς και η λήψη των

04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022