Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "υρωπαϊκός Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων"

υρωπαϊκός Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Συμφωνία για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την επιμόρφωση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων στελεχών μέσα από την προώθηση και

03/02/2023
02/02/2023
01/02/2023
31/01/2023
30/01/2023