Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοίαΒελτιωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου της ΑΝΕΚ Α.Ε.

Βελτιωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου της ΑΝΕΚ Α.Ε.

Σημαντικά βελτιωμένα παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρίας Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007. Συγκεκριμένα, τα βασικά οικονομικά μεγέθητης Μητρικής Εταιρίας […]

Σημαντικά βελτιωμένα παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρίας Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007. Συγκεκριμένα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη<...>της Μητρικής Εταιρίας έχουν ως εξής:

  • Αύξηση 21,8% των κερδών μετά από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ευρώ 24.192 χιλ. έναντι 19.855 χιλ. το εννεάμηνο του 2006.
  • Αύξηση 12,8% των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν σε ευρώ 47.159 χιλ. έναντι 41.813 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
  • Αύξηση 6,9% του κύκλου εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2007, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 188.688 χιλ. έναντι 176.551 χιλ. το εννεάμηνο του 2006.


Αντίστοιχα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν ως εξής:

  • Αύξηση 5,6% των κερδών μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν σε ευρώ 23.539 χιλ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2006 (ευρώ 22.296 χιλ.) Τα κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους Μετόχους της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανέρχονται σε ευρώ 23.604 χιλ. έναντι 20.572 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Αύξηση 2,5% των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν σε ευρώ 47.894 χιλ. έναντι 46.738 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
  • Αύξηση 2,1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 205.861 χιλ. έναντι 201.634 χιλ. το εννεάμηνο του 2006.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2007 πιστοποιούν τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της ΑΝΕΚ και σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, αποτελούν παράγοντες ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς για το μέλλον της εταιρίας.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022
28/11/2022