Η κοινοπραξία Grimaldi αποκτά το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του λιμανιού της Ηγουμενίτσας

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 84.170.000,00 ευρώ.