Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοίαΚύκλος εργασιών στα 160,2 εκατ. ευρώ το 2016 για τις Μινωικές Γραμμές
Ακτοπλοΐα

Κύκλος εργασιών στα 160,2 εκατ. ευρώ το 2016 για τις Μινωικές Γραμμές

Το 2016, η εταιρεία διακίνησε 652.000 επιβάτες, 94.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57.000 φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο – Πειραιάς) ανήλθαν περίπου σε 64,5% για τους επιβάτες, 62,3% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Το 2016 συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας Μινωικές Γραμμές. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 160,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 37,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τo 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2016, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 280,2 εκατ. ευρώ (2,62 ευρώ ανά μετοχή). Επιπρόσθετα, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 153,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 29,4 εκατ. ευρώ.

Μεταφορικό έργο
Γραμμή Αγκώνα και Τεργέστη
Η εταιρεία το 2016 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα – Τεργέστη), επιτυγχάνοντας υψηλά εμπορικά μερίδια, σε μια πολύ ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακίνησε συνολικά 388.000 επιβάτες, 105.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 73.000 φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια στη συγκεκριμένη αγορά της Αγκώνα διαμορφώθηκαν στο 50,6% για τους επιβάτες, 47,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 56,1% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δε δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)
Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο – Πειραιάς), οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή.

Το 2016, η εταιρεία διακίνησε 652.000 επιβάτες, 94.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57.000 φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν περίπου σε 64,5% για τους επιβάτες, 62,3% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Το Φεβρουάριο του 2016 η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία Hellenic Seaways και προχώρησε στην αγορά μετοχών της από μετόχους. H διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας συνεχίζεται, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Seaways έχει διαμορφωθεί έως και σήμερα σε 48,53%.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
28/11/2022
25/11/2022
24/11/2022
23/11/2022
22/11/2022
21/11/2022