Σύνδεση της Σμύρνης με τη Θεσσαλονίκη με τη Levante Ferries

Το 'Smyrna di Levante' αυτήν την περίοδο δέχεται ολοκληρωτική μετασκευή, ευρεία τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και πλήρη αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση εσωτερικών χώρων, με τις εργασίες να είναι σε τελικό στάδιο.