Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΜείωση των τουριστικών εισπράξεων κατά 6,6% τον Φεβρουάριο
Τουρισμός και οικονομία

Μείωση των τουριστικών εισπράξεων κατά 6,6% τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για τον Φεβρουάριο του 2016, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 6,6%, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 14,9%.

Το Φεβρουάριο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 804 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 650 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι ευνοϊκές αυτές εξελίξεις αντιστάθμισαν τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 138 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2015. Ειδικότερα, το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε βελτίωση, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Επίσης, βελτιώθηκε και το ισοζύγιο πλοίων, αλλά οι σχετικές συναλλαγές, μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, δεν καταγράφονται πλήρως από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασε άνοδο, παρά την αύξηση των εξαγωγών, δεδομένου ότι αυξήθηκε περισσότερο η αξία των εισαγωγών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 226 εκατ. ευρώ, περίπου στο 40% του αντίστοιχου πλεονάσματος του 2015, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών σε 399 εκατ. ευρώ από 625 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2015. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 6,6%, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 14,9%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σημείωσε πτώση κατά 18,6% και η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 11,9%, έτσι ώστε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να περιοριστεί τελικά κατά 88 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 440 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 140 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2015, κυρίως λόγω της ανόδου του πλεονάσματος των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων (τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής). Παράλληλα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε πλεόνασμα 48 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 110 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, κυρίως λόγω βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 189 εκατ. ευρώ και παρουσίασε έλλειμμα 1,6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε έλλειμμα 2,2 δισεκ. ευρώ, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε μείωση κατά 22,2%, κυρίως λόγω του περιορισμού των εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 16,7%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε πτώση κατά 432 εκατ. ευρώ, το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μείωση των τιμών του πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ η μείωση των συναλλαγών που αφορούν αγοραπωλησίες πλοίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διεξαγωγή των σχετικών συναλλαγών εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Τέλος, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, στο δίμηνο, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, οφειλόμενη επίσης σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 11% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 5,6%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 613 εκατ. ευρώ, κατά 129 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του αντίστοιχου διαστήματος του 2015, λόγω μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, καθώς επίσης για αμοιβές και μισθούς. Η βελτίωση αυτή αντιστάθμισε τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκε και αυτό.

20.04.2016 Ισοζύγιο Πληρωμών – Φεβρουάριος 2016

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
25/11/2022