Τελευταία νέα
HomeΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΟι Έλληνες έκαναν 6,3 εκατ. ταξίδια το 2021 (+10,1% από το 2020)

Οι Έλληνες έκαναν 6,3 εκατ. ταξίδια το 2021 (+10,1% από το 2020)

Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων ηλικίας 15+ ετών κατά το 2021 ανήλθε σε 60 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2,017 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,5% και 20,1%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2020.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών για το έτος αναφοράς 2021. Από τα στοιχεία της έρευνας αυτής παρατηρείται ότι, κατά το 2021, τα άτομα όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι ανήλθαν σε 4,3 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 6,3 εκατ. ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 13% και 10,1%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2020. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά το 2021 ανήλθε σε 69,7 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2.197,3 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,7% και 20,6%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2020.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το 2021 ανήλθαν σε 3,5 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 5,2 εκατ. ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 12,2% και 9,3%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2020. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών κατά το 2021 ανήλθε σε 60 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2,017 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,5% και 20,1%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2020.

Από τα παραπάνω ταξίδια των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 96,9% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 3,1% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους κατά το 2021 με τα αντίστοιχα του έτους 2020, παρατηρείται αύξηση 11,9% στα άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, 9,8% στον αριθμό των ταξιδιών, 5,3% στις διανυκτερεύσεις και 22,1% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Αναφορικά με τα άτομα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες 25-44 ετών, κατά 13,1%. Στις ηλικίες αυτές η αύξηση των ταξιδιών ανήλθε σε 11,0% (Πίνακας 6), των διανυκτερεύσεων σε 6,8% και των δαπανών σε 24,9%.

Ως προς τη διάρκεια διαμονής των προσωπικών ταξιδιών, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 4-7 διανυκτερεύσεις, κατά 28,0% στα ταξίδια και 27,4% στις διανυκτερεύσεις.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (3,7 εκατ. ταξίδια) και, δευτερευόντως, με θαλάσσια μέσα (0,9 εκατομμύρια ταξίδια). Από τη σύγκριση των στοιχείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2020, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, κατά 6,6%.

Το 55,9% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, κυρίως ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες και καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους. Τα εν λόγω ταξίδια αντιστοιχούν στο 76,5% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων. Tα ταξίδια σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους και λοιπά μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, αυξήθηκαν κατά 14,0%, και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 14,7%.

Για τα προσωπικά ταξίδια µε διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (44,1% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος, σε ποσοστό 59,7%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν αύξηση κατά 46,1% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 48,4%, κατά το 2021 σε σχέση με το 2020.

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022