Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΠάνω από 126.000 σπίτια σε βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα το 2018
Sharing Economy

Πάνω από 126.000 σπίτια σε βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα το 2018

Το 2018 περισσότερα από 126.000 σπίτια δίνονται πανελλαδικά για βραχυχρόνια μίσθωση. Ο κεντρικός τομέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το 53,3% των καταλυμάτων στα τέλη του 2018, από τα οποία το 93% συγκεντρώνεται στον ∆ήμο Αθηναίων.

Όπως αναφέρει η μελέτη των κ.κ. Έρσης Αθανασίου και Αγάπης Κώτση “Εξελίξεις στην βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα”, που παρουσιάζεται στο τελευταίο, 37ο τεύχος του Κέντρου Πορογραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) “Οικονομικές Εξελίξεις”, μόνο στην Αττική καταγράφονται 30.184 καταλύματα αυτού του είδους. Το 93% των καταλυμάτων στην Αττική εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και ακολουθεί η Ανατολική Αττική με τους παραθαλάσσιους δήμους.

Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων, ο κεντρικός τομέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το 53,3% των αντίστοιχων καταλυμάτων στα τέλη της εξεταζόμενης περιόδου, από τα οποία το 93% συγκεντρώνεται στον ∆ήμο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαμβάνονται αρκετοί παραθαλάσσιοι δήμοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο ∆ήμος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυμάτων, ο ∆ήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των ∆ήμων Μαραθώνος και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11,0% ανέρχονται τα καταλύματα στον Νότιο Τομέα Αττικής, στον οποίο οι ∆ήμοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16,0%.των καταλυμάτων του τομέα, αντίστοιχα.

Οι περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης φαίνεται να διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, καθώς συγκεντρώνουν πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των αναρτήσεων αντίστοιχων καταλυμάτων (από 76,5% το 2012 έως 61,6% το 2018). Ακολουθούν τρεις ακόμα περιφέρειες, η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος, στις οποίες ο αριθμός των καταλυμάτων συνολικά κυμαινόταν από 13,9% του συνολικού αριθμού το 2011 έως 26,3% το 2018. Στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2018, σε καθεμία από τις έξι προαναφερθείσες περιφέρειες βρίσκονταν αναρτημένα πάνω από 5.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (κυμαίνονταν από 6.474 στην Πελοπόννησο έως 30.184 στην Αττική), συγκεντρώνοντας το 87,9% της αντίστοιχης δραστηριότητας.

Σημαντικά χαμηλότερη είναι η συμμετοχή των υπόλοιπων επτά περιφερειών, καθώς ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που δραστηριοποιούνταν σε αυτές, στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2018, ανερχόταν αθροιστικά στο 12,1% του συνολικού αριθμού, ενώ τα αντίστοιχα καταλύματα κυμαίνονταν από 196 στη ∆υτική Μακεδονία έως 3.880 στη Θεσσαλία.”

Εξελίξεις στη Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων στην Ελλάδα

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022