Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΤο ΙΤΕΠ σκιαγραφεί το προφίλ του Δυτικοευρωπαίου τουρίστα στην Ελλαδα
Αλλοδαπός τουρισμός

Το ΙΤΕΠ σκιαγραφεί το προφίλ του Δυτικοευρωπαίου τουρίστα στην Ελλαδα

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι κατά κανόνα νεαρής ηλικίας, μεσαίας και κατώτερης κοινωνικής και εισοδηματικής τάξης, που ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο από 74 ευρώ έως 83 ευρώ ημερησίως. Αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ 1.912 τουριστών που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια…

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι κατά κανόνα νεαρής ηλικίας, μεσαίας και κατώτερης κοινωνικής και<...> εισοδηματικής τάξης, που ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο από 74 ευρώ έως 83 ευρώ ημερησίως. Αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ 1.912 τουριστών που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος, Μακεδονία, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά την περίοδο 10 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου 2008. Η έρευνα κάλυψε τους επισκέπτες των μεγαλυτέρων χωρών – πελατών μας, και ειδικότερα τις δυτικές χώρες που έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, και είναι οι παραδοσιακοί επισκέπτες της χώρας μας. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε το προφίλ των επισκεπτών από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Βέλγιο. Με βάση τα οριστικά στοιχεία του 2007, οι χώρες αυτές συμμετέχουν με ποσοστό 53% στο σύνολο των αφίξεων στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξάχθηκε από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) το καλοκαίρι του 2008 και είχε ως αντικείμενο την καταγραφή των χαρακτηριστικών του ταξιδιού των τουριστών (είδος πακέτου, αριθμός διανυκτερεύσεων, αριθμός ατόμων που ταξιδεύουν μαζί, κ.λπ.), το κοινωνικό-οικονομικό τους προφίλ (ηλικία, μόρφωση, επάγγελμα, εισόδημα και κοινωνική τάξη) και το ύψος της δαπάνης του ταξιδιού με επιμερισμό στο ποσό που δαπανήθηκε στην χώρα τους και στο ποσό που δαπανήθηκε στην Ελλάδα. Με αυτήν την έρευνα το ΙΤΕΠ συμβάλλει στη διερεύνηση δύο ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό. Το πρώτο είναι η καταγραφή του κοινωνικού προφίλ των επισκεπτών μας και ως εκ τούτου η διερεύνηση των ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να προσελκύσουμε τουρίστες υψηλότερου επιπέδου. Το δεύτερο είναι η εκτίμηση του συναλλάγματος που εισρέει στη χώρα μας με βάση τις άμεσες δαπάνες των τουριστών, αφού η καθιέρωση του Ευρώ και η κατάργηση των συνόρων κάνει δύσκολη τη συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων.

Από την ανάλυση των στοιχείων με βάση τις συνεντεύξεις που έκαναν εξειδικευμένοι ερευνητές προέκυψαν τα εξής: Το 5,4% των ερωτηθέντων έχει ηλικία κάτω των 20 ετών, το 50,4% έχει ηλικία μεταξύ 20 και 39 ετών, 34,3% μεταξύ 40 και 59 ετών, και μόνο το 9,9% είναι άνω των 60 ετών δίνοντας μέση ηλικία τα 38,7 έτη. Κατά μέσο όρο συνταξιδεύουν 1,8 άτομα, εκ των οποίων, κατά μέσο όρο, ένας στους τρεις είναι ανήλικος. Ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της χώρας μας ανέρχεται σε 10,3 διανυκτερεύσεις. Η συνηθέστερη διάρκεια παραμονής είναι 7 διανυκτερεύσεις με ποσοστό εμφάνισης 20,1%, 10 διανυκτερεύσεις (17,4%) και 14 διανυκτερεύσεις (10,3%).

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση δαπάνη ταξιδιού ανά άτομο, που ανέρχεται σε ευρώ 3.160, ενώ για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μέση δαπάνη ανά άτομο κυμαίνεται από ευρώ 1.084 (Ιταλία) έως ευρώ 1.779 (Σουηδία). Οι δαπάνες αυτές επιμερίστηκαν στα ποσά που δαπανήθηκαν στη χώρα τους και στα ποσά που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας αποτελούν, για το σύνολο του δείγματος, το 48,8% της συνολικής δαπάνης του ταξιδιού και κυμαίνεται από 38,5% στις ΗΠΑ έως 54,9% στο Βέλγιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μέση δαπάνη ανά άτομο, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, να διαμορφώνεται σε μέσα επίπεδα στα ευρώ 672 και να κυμαίνεται για τις χώρες της Ε.Ε., από ευρώ 542 για τους Αυστριακούς έως ευρώ 936 για τους Σουηδούς, και για τους Αμερικάνους στα ευρώ 1.216.

Από το λόγο της δαπάνης ανά άτομο στη χώρα μας ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων προκύπτει η ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Αυτή ανέρχεται για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ε.Ε. στα ευρώ 79, και κυμαίνεται από ευρώ 54 έως ευρώ 110 ανάλογα με την εθνικότητα των επισκεπτών, ενώ οι Αμερικάνοι ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο ευρώ 132. Πιο αναλυτικά, το 25% του συνόλου των τουριστών ξοδεύει ημερησίως έως ευρώ 36, το 50% των τουριστών έως ευρώ 57 και το 75% έως ευρώ 93. Περισσότερο από ευρώ 100 ημερησίως ξοδεύει μόνο το 18% των τουριστών. Όσον αφορά τα αεροδρόμια αναχώρησης, η υψηλότερη μέση ημερήσια δαπάνη εμφανίζεται στους τουρίστες που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και Ελ. Βενιζέλος με ευρώ 87 και ευρώ 86, αντίστοιχα, και ακολουθούν το αεροδρόμιο Μακεδονία με ευρώ 69, της Κέρκυρας με ¤55 και της Ρόδου με ¤38.

Τέλος, όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική σύνθεση των τουριστών (που βασίζεται στο συνδυασμό επιπέδου μόρφωσης και επαγγέλματος σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ερευνών Κοινής Γνώμης & Μάρκετινγκ (ESOMAR), στην ανώτερη τάξη Α/Β (διευθυντικό στέλεχος με ανώτατη εκπαίδευση) βρέθηκε να ανήκει το 35% των τουριστών, στις μεσαίες κοινωνικές τάξεις C1 (προϊστάμενος τμήματος ή απλό στέλεχος) και C2 (ειδικευμένος τεχνίτης με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση) το 56,3% και στις κατώτερες τάξεις D (υπάλληλος γραφείου με κατώτερη εκπαίδευση) και Ε (ανειδίκευτος εργάτης με στοιχειώδη εκπαίδευση) το 8,7%. Ενώ, σε αναφορά με το καθαρό μηνιαίο εισόδημα, άνω των ευρώ 5.000 δήλωσε το 26,9%, ευρώ 3.000 – ευρώ 4.999 το 30,8%, ευρώ 1.000 – ευρώ 2.999 το 37,4% και κάτω από ευρώ 1.000 το 4,9%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που κάλυψε η έρευνα έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, τα αποτελέσματα ως προς την εισοδηματική τους τάξη κρίνονται ως ικανοποιητικά.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
06/02/2023
03/02/2023
02/02/2023
01/02/2023
31/01/2023