Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκθέσειςΥπογραφή καταστατικού για τη δημιουργία Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών

Υπογραφή καταστατικού για τη δημιουργία Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών

Με στόχο την συλλογή, αλλά και την επεξεργασία στοιχείων, χρήσιμων για την ανάπτυξη της ελληνικής εκθεσιακής αγοράς, η Δ.Ε.Θ. Α.Ε. υπέγραψε πρόσφατααπό κοινού με τα τρία επιμελητήρια της πόλης (Εμπορικό […]

Με στόχο την συλλογή, αλλά και την επεξεργασία στοιχείων, χρήσιμων για την ανάπτυξη της ελληνικής εκθεσιακής αγοράς, η Δ.Ε.Θ. Α.Ε. υπέγραψε πρόσφατα<...>από κοινού με τα τρία επιμελητήρια της πόλης (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το καταστατικό ίδρυσης του `Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών`, η ίδρυση του οποίου είχε ανακοινωθεί στα εγκαίνια της 70ης ΔΕΘ.

Το Ινστιτούτο θα έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με το αρχικό του μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε 270.000 ευρώ. Η Δ.Ε.Θ. Α.Ε. συμμετέχει στο Ινστιτούτο με 49%, ενώ το 51% κατανέμεται στους υπόλοιπους φορείς, αναλογικά με την εισφορά τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε μια δεύτερη φάση προβλέπεται, βάσει του καταστατικού, η διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης και με άλλους φορείς, όπως οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών και Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Ινστιτούτο θα στεγαστεί σε χώρους της ΔΕΘ Α.Ε., ενώ σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει με εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το επόμενο βήμα θα είναι η σύγκλιση της γενικής συνέλευσης και η σύσταση του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο τη θέση του προέδρου θα έχει ο πρόεδρος της ΔΕΘ Α.Ε., κ. Δημήτρης Μπακατσέλος και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρίας, κ. Νίκος Κασιμάτης. Στο Δ.Σ. η ΔΕΘ θα εκπροσωπείται από τρία μέλη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από δυο μέλη, και οι λοιποί εταίροι από ένα μέλος έκαστος.

Ορισμένοι από τους στόχους του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τα εκθεσιακά κέντρα και τις εκθεσιακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, η συγκέντρωση στοιχείων από όλες τις εμπορικές εκθέσεις σχετικά με το μέγεθός τους, η μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων από τις εκθεσιακές εκδηλώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, καθώς και η δημιουργία δικτύου με άλλους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς και ινστιτούτα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Επίσης, το Ινστιτούτο θα καλύπτει με την ερευνητική του δραστηριότητα, σε άμεση συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και την εκθεσιακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. “`Aλλωστε σε καμία από τις γειτονικές χώρες δεν υπάρχει αντίστοιχος φορέας και το Ινστιτούτο μπορεί να καλύψει άμεσα τις αντίστοιχες ανάγκες των εκθεσιακών φορέων στις γειτονικές χώρες”, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022