Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΝομοθεσίαΑναπτυξιακός Νόμος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις επενδύουν στην καινοτομία
Τουρισμός και επιχειρηματικότητα

Αναπτυξιακός Νόμος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις επενδύουν στην καινοτομία

Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ, ποσό που προβλέπεται, βάση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης, να ενισχυθεί μέχρι και 75%.

Ανταγωνιστικά οφέλη έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που θα επενδύσουν μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και του πρώτου κύκλου του Καθεστώτος Ενισχύσεων “Τουριστικών Επενδύσεων” που λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2022 και θα υιοθετήσουν τη στρατηγική διαφοροποίησης της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτές και έχουν στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας τους.

Η στρατηγική διαφοροποίησης της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες θα επιτευχθεί με τη δημιουργία προϊόντος (ή υπηρεσίας) που θα προσφέρει στον κλάδο εναλλακτικά ανώτερη ποιότητα, υψηλότερες επιδόσεις καινοτομίας, βελτίωση στη χρήση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών ή/και αναβαθμισμένη αποτελεσματικότητα.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της αρχικής επένδυσης επίσης πληρείται και με τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μίας υφιστάμενης επιχείρησης. Η καινοτομία στη διαδικασία αυτή αναφέρεται στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, τεχνικών, εξοπλισμού ή/και λογισμικού παραγωγής, που αυξάνουν τον όγκο της παραγωγής, εξοικονομούν πόρους και δημιουργούν οικονομίες κλίμακας. Το καθεστώς “Τουριστικές Επενδύσεις” αφορά επίσης επενδυτές στον τουριστικό κλάδο, που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία νέα μονάδα ή να επεκτείνουν τη δυναμικότητα μίας υφιστάμενης.

Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ, ποσό που προβλέπεται, βάση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης, να ενισχυθεί μέχρι και 75%.

Στα επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: [α] Φορολογική απαλλαγή, [β] Επιχορήγηση, [γ] Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, [δ] Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, “πέραν των επιλέξιμων δαπανών σε κτιριακά, μηχανήματα, leasing, συμμετοχής σε εκθέσεις κ.λπ., ενισχύονται και δαπάνες σε μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αλλά και συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης”.

Υπενθυμίζεται ότι ανοιχτή παραμένει η πρόκληση υπαγωγής στο Καθεστώς Ενίσχυσης “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου έως τις 31.10.2022.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

01/02/2023
31/01/2023
30/01/2023
27/01/2023
26/01/2023
25/01/2023