Σε πλήρη εφαρμογή ο διπλασιασμός της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων

Με αυτήν τη διάταξη η Ελλάδα εναρμονίζεται πλέον με τα διεθνή πρότυπα διάρκειας ισχύος των διαβατηρίων.