Τελευταία νέα
HomeΤουριστική ΠολιτικήΤουριστική ΥποδομήΕΤΑ ΑΕ: Διαδικασίες εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος

ΕΤΑ ΑΕ: Διαδικασίες εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος

Η ΕΤΑ ΑΕ, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, προτίθεται εντός της χρήσεων του 2001, να προχωρήσει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών της μονάδων και στην κατασκευή και εκμετάλλευση Τουριστικών […]

Η ΕΤΑ<.> ΑΕ, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, προτίθεται εντός της χρήσεων του 2001, να προχωρήσει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό<...> των επιχειρηματικών της μονάδων και στην κατασκευή και εκμετάλλευση Τουριστικών Υποδομών στις εκτάσεις που διαχειρίζεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑ ΑΕ, οι ζητούμενες Τουριστικές Υποδομές θα διέπονται από τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας, της αναβάθμισης διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος και της δημιουργίας νέων τουριστικών επαγγελμάτων.

Για τον σκοπό αυτό η ΕΤΑ ΑΕ απευθύνεται σε επενδυτές, διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένους οίκους παραγωγής και διαχείρισης Τουριστικού Προϊόντος, προκειμένου να συνάψει μαζί τους συμβάσεις παραχώρησης μακροχρόνιας μίσθωσης, συνεκμετάλλευσης, μικτών επενδυτικών σχημάτων για την αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ΕΟΤ.

Οι συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν αφορούν: Συμβάσεις παραχώρησης περιουσιακού στοιχείου με μακροχρόνια μίσθωση και αυτο/συγχρηματοδοτουμενο επενδυτικό σχέδιο.
Συμβάσεις πρόσληψης στρατηγικού συμμάχου σε επιχειρήσεις της εταιρίας με πώληση μετοχών και συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση.
Συμβάσεις δημιουργίας μικτών επενδυτικών σχημάτων.
Συμβάσεις ανταλλαγών μετοχών, συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών επιχειρήσεων με εισφορά δικαιωμάτων από περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η Εταιρία.
Συμβάσεις που συνάπτουν με συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων.

Οι συμβάσεις αυτές θα συναφθούν με βάση τη διεθνή πρακτική σε θέματα πώλησης επιχειρήσεων, συγχωνεύσεων, σύναψης στρατηγικών συμμαχιών και με γνώμονα τα συμφέροντα της ΑΕ Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Επίσης, η ΕΤΑ ΑΕ θα υποστηριχθεί στις διαδικασίες διάρθρωσης των συμβάσεων από διεθνή χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Το αντικείμενο των συμβάσεων αφορά τις εκτάσεις και τις μαρίνες της Αττικής, τις εκτάσεις της περιφέρειας, και τις ιαματικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα για τις εκτάσεις της Αττικής, οι συμβάσεις αφορούν την έκταση των 1650 στρεμμάτων στην Ανάβυσσο της Αττικής όπου θα γίνει θεματικό πάρκο, ξενοδοχειακές μονάδες και ανάπλαση της ακτής, με εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο είναι 300 εκατ. Ευρώ. Επίσης, την έκταση 76 στρεμμάτων στην Βούλα της Αττικής, όπου θα γίνει πάρκο 'θαλάσσιας τεχνολογίας και επιστήμης', ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και εκσυγχρονισμός της ακτής με εκτιμώμενο κεφάλαιο 80 εκατ. Ευρώ. Τέλος, αφορά την έκταση των 176 στρεμμάτων στο camping της Ακτής Α' Βούλας όπου θα γίνει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της ακτής, ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων τουριστικής υποδομής τύπου ισογείων τουριστικών καταλυμάτων πολυτελείας με εστιατόρια και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Το εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο είναι 80 εκατ. Ευρώ.

Οι τουριστικοί λιμένες της Αττικής αφορούν την Μαρίνα και την ακτή της Βουλιαγμένης όπου θα γίνει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Ακτής, και έργα αναβάθμισης λειτουργιών, με εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο 20 εκατ. Ευρώ. Για την μαρίνα του Αλίμου προβλέπεται εκτός από έργα αναβάθμισης των λειτουργιών της να γίνουν και έργα τουριστικής υποδομής και υποστήριξης της μαρίνας στην Χερσαία Ζώνη, με εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο 40 εκατ. Ευρώ. Για την μαρίνα Φλοίσβου προβλέπονται τα ίδια έργα, με το ίδιο επενδυτικό κεφάλαιο. Τέλος για την μαρίνα της Ζέας εκτός από τα έργα αναβάθμισης των λειτουργιών της προβλέπεται και ανάπλαση της χερσαίας ζώνης αλλά και σύνδεση της με το αστικό περιβάλλον. Ακόμα προβλέπονται έργα ψυχαγωγίας και μια ξενοδοχειακή εγκατάσταση ειδικής αρχιτεκτονικής μορφής. Το εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο είναι 50 εκατ. Ευρώ.

Για τις εκτάσεις της Περιφέρειας, τα έργα αφορούν την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, μια έκταση 1800 στρεμμάτων όπου προβλέπεται να γίνουν αθλητικές υποδομές και γήπεδο golf 18 και 9 οπών. Το εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο είναι 50 εκατ. Ευρώ. Επίσης, έργα θα γίνουν και στους Αγίους Απόστολους Χανίων μια έκταση 550 στρεμμάτων, όπου σχεδιάζονται ξενοδοχειακή μονάδα, συνεδριακό κέντρο, κέντρο θαλασσοθεραπείας, κέντρο οικολογικής διατροφής, εγκαταστάσεις διημέρευσης, ανάπλαση ακτών, και τουριστικές επαύλεις. Το εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο είναι 50 εκατ. Ευρώ.

Για τις ιαματικές εκτάσεις έργα προβλέπονται να γίνουν στην έκταση του camping στα Καμένα Βούρλα, όπου στα 827 στρέμματα της θα γίνει υδρόπολη (SPA), ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, και άλλα έργα τουριστικής υποδομής, με εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο 40 εκατ. Ευρώ. Στην Φθιώτιδα στο υδροθεραπευτήριο της Υπάτης και στις εγκαταστάσεις του Ξενία θα δημιουργηθούν νέα ιαματικά προϊόντα, έργα τουριστικής υποδομής, και διάφορες ιαματικές υποδομές υγείας, με εκτιμώμενο κεφάλαιο 30 εκατ. Ευρώ. Επίσης, έργα θα γίνουν στα υδροθεραπευτήρια του Πλατυστόμου, των Μεθάνων, της Νιγρίτας Σερρών και της Αιδηψού. Τα έργα θα αφορούν στην αναβάθμισης, τον εμπλουτισμό, και τον εκσυγχρονισμό του παρεχομένου ιαματικού προϊόντος, και το εκτιμώμενο κεφάλαιο θα είναι 30 εκατ. Ευρώ. Στον Καϊάφα της Ηλείας, στην έκταση του Ξενία που φθάνει τα 5460 στρέμματα θα γίνει αξιοποίησης της Λιμνοθάλασσας, ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με αναβάθμιση, επέκταση, και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων υποδομών, και εμπλουτισμός του ιαματικού προϊόντος. Το εκτιμώμενο επενδυτικό κεφάλαιο είναι 50 εκατ. Ευρώ.

Η χορήγηση των πληροφοριακών δελτίων και η ενημέρωση από την πλευρά της ΕΤΑ ΑΕ προβλέπεται να γίνει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2001. Η προετοιμασία και η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2001, η ωρίμανση των διαδικασιών και ο καθορισμός του πλαισίου θα γίνει μέχρι τις 20 Μαρτίου 2001, και η υποβολή των τελικών προτάσεων θα είναι μέχρι τις 20 Ιουλίου του 2001. Το επόμενη τρίμηνο θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις. Οι υπογραφές των συμβάσεων θα γίνουν στις 20 Οκτωβρίου του 2001.

Η χρηματοδότηση θα γίνει με αυτοχρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση με κεφάλαια που θα συνεισφέρει η ΕΤΑ ΑΕ, χρηματικά σχήματα, δάνεια, ομολογιακά δάνεια, τιτλοποιήσεις, και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Μέρος των επενδύσεων δύναται να ενταχθεί στις επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού Νόμου. Τέλος, θα γίνει προσφυγή της ΕΤΑ ΑΕ ή των θυγατρικών της σχημάτων στην κεφαλαιαγορά.

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν με την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υπάγονται στην κοινοτική νομοθεσία περί έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η ΕΤΑ ΑΕ με νεότερη ανακοίνωση της θα καθορίσει την ακριβή ημερομηνία και τον τρόπο υποβολής των προτάσεων.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022