Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΝέα συνεργασία της TOPOSOPHY με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών για τις Πρακτικές Αειφόρου Τουρισμού
Αειφόρος τουρισμός

Νέα συνεργασία της TOPOSOPHY με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών για τις Πρακτικές Αειφόρου Τουρισμού

Το εγχειρίδιο καταγράφει τις πρωτοβουλίες και παραθέτει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτεινόμενες ενέργειες για τη βελτίωση του οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος της τουριστικής ανάπτυξης, από και προς τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού (NTOs) και τους Οργανισμούς Διαχείρισης-Προώθησης Προορισμού (DMMOs) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Δημοσιεύθηκε εντός του Σεπτεμβρίου ο πρακτικός οδηγός για την υλοποίηση βιώσιμων εφαρμογών τουρισμού (ETC Handbook on Encouraging Sustainable Tourism Practices), τον οποίο εκπόνησε η TOPOSOPHY για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC).

Στο πλαίσιο της μελέτης αποτυπώνεται η κοινή προσδοκία από την πλευρά των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ότι η προώθηση μιας περισσότερο βιώσιμης προσέγγισης στην τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια, καθώς ο τομέας ανακάμπτει σταδιακά από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Παράλληλα, το εγχειρίδιο καταγράφει τις πρωτοβουλίες και παραθέτει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτεινόμενες ενέργειες για τη βελτίωση του οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος της τουριστικής ανάπτυξης, από και προς τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού (NTOs) και τους Οργανισμούς Διαχείρισης-Προώθησης Προορισμού (DMMOs) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικά, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

  • Επισκόπηση των πλέον πρόσφατων τάσεων προσφοράς και ζήτησης που τροφοδοτούν τις προοπτικές για τον αειφόρο τουρισμό
  • Καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την πανδημία του Covid-19, κυρίως σε σχέση με τις αλλαγές που έχει επιφέρει στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη συμπεριφορά των καταναλωτών
  • Διεξοδική ανάλυση 20 καλών πρακτικών από ολόκληρο τον κόσμο, με έμφαση σε τομείς όπως η μέτρηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, η διασύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων με τον αγροδιατροφικό τομέα σε τοπικό επίπεδο, η ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών στην καθημερινότητα των πόλεων με κοινά οφέλη για κατοίκους και επισκέπτες κ.α.
  • Πρακτικές συστάσεις για τους NTOs και τους DMMOs, με γνώμονα την ενίσχυση και επέκταση των πρακτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Αυτή είναι η τρίτη συνεργασία της ETC με την TOPOSOPHY κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Τον Ιούλιο του 2020 δημοσιεύθηκε η πρώτη μελέτη για το προφίλ, τα κίνητρα και τις προσδοκίες της νεότερης γενιάς ταξιδιωτών (ηλικίας 8-24 ετών σήμερα) (Study on Generation Z Travellers) και τον Σεπτέμβριο του 2020 η δεύτερη μελέτη με αντικείμενο την καταγραφή των ενεργειών και επιδόσεων των 29 Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, και τη στρατηγική καθοδήγηση τους μέσω συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο της διαχείρισης και ανάκαμψης από την πανδημική κρίση του COVID-19 (Handbook On Covid-19 NTO Recovery Strategies).

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

03/02/2023
02/02/2023
01/02/2023
31/01/2023
30/01/2023